Dluhopisy

Dluhopisy nebo též obligace

Dluhopisy jsou cenné papíry, jenž umožňují zajistit subjektu zdroj financování, aniž by si musel půjčit (např. v bance), jeho věřitelská základna je tak rozprostřena mezi širokou řadu majitelů dluhopisů.
Dluhopis je vedle akcií nejvýznamnější cenný papír finančních trhů, dluhopisy (především státní) se obchodují ve značných objemech na mimoburzovních finančních trzích.

Majitel dluhopisu má právo získat od osoby, která ho vydala, v dohodnutém termínu jeho nominální hodnotu v penězích nebo jiném majetkovém ekvivalentu. Dluhopis také může stanovit právo vlastníka na získání procenta z jeho nominální hodnoty nebo jiných majetkových práv. Výnosy investora se mohou skládat ze dvou složek: pravidelné platby v dohodnuté výši a rozdíl mezi kupní cenou dluhopisu a splatnou cenou.

Dluhopisy

INVESTICE DO DLUHOPISŮ

Jako investice jsou dluhopisy atraktivní pevnou dobou oběhu na trhu a pevným úrokovým výnosem, což umožňuje přesně předpovědět výši návratnosti takové investice. To výrazně snižuje riziko investic do dluhopisů ve srovnání s akciemi, jejichž výnosy závisí na velkém počtu faktorů a jsou dlouhodobě špatně předvídatelné. Nevýhodou je pak ne až tak vysoké zhodnocení.

DLUHOPISY ROZDĚLUJEME

Podle Emitenta

 • Státní
 • Korporátní (podnikové)
 • Bankovní
 • Komunální

Podle splatnosti

 • Krátkodobé – doba splatnosti do jednoho roku
 • Střednědobé – doba splatnosti od 1 roku do 10 let
 • Dlouhodobé – doba splatnosti nad 10 let

Podle způsobu úročení

 • S pevným úročením
 • S proměnlivým úročením
 • S nulovým úročením
 • Indexované dluhopisy – platby vázané na vývoj indexů (mezd, cen, zlata a jiných komodit)

Podle zajištění

 • zástavním právem nebo třeba hypotečním zástavním listem

Z pohledu investora

Velmi oblíbenou volbou jsou pak Státní protiinflační dluhopisy, jenž zaručují výnosnost Inflaci + „něco navíc“. V minulosti bylo třeba zaručeno cca 0,5% nad rámec inflace.

Aktuální přehled nabídky státních dluhopisů můžete sledovat na sporicidluhopisycr.cz .

Máte-li zájem o korporátní (podnikové) dluhopisy, můžete využít například portálu Fundlift.
Jde o investment-crowdfundingovou platformu. Efektivně propojuje investory a projekty, které mají ambice růst.
Nadějným firmám poskytuje nový způsob, jak získat financování, napojení na investory a cenný marketingový kanál.

Umožňuje investice do společností prostřednictvím koupě konvertibilních investičních certifikátů nebo minibondů.
Jednoduše umožňuje podpořit začínající firmy a finančně se podílet na jejich potenciálním úspěchu.

Investování na Fundliftu je regulovanou aktivitou na kapitálových trzích.
Investice probíhají přímo prostřednictvím obchodníka s cennými papíry a celý proces je regulován Českou národní bankou.