Pasivní příjem

Pasivní příjem jako ekonomický pojem

Pasivní příjem se rozumí pravidelný příjem, pro jehož získávání není třeba vynakládat nějaké zvýšené úsilí (nebo práci) a nebo kde není vyžadována Vaše přítomnost.

Pasivní příjem

Příklady pasivního příjmu

  • Pronájem budov, prostorů, bytů apod.
  • Zisk z podniku, kde není vyžadována má přítomnost
  • Zisk z dividenddluhopisů, investičních fondů
  • Vyplácené úroky
  • Zisk z reklamy např. na webových stránkách
  • Zisk z práv na své dílo (kniha, píseň, vynález)

Proč vytvářet pasivní příjem?

Proč ne? Můžete chodit do práce 160 hodin v měsíci, nebo můžete svůj drahocený čas věnovat rodině, cestování, koníčkům, nebo právě zvyšováním svého pasivního příjmu.

Jedním z nejvlivnějších zastánců pasivního příjmu je Robert Kiyosaki, autor bestselleru Bohatý táta, chudý táta. A právě na Robertovi, jenž odešel do důchodu v 47 letech, jde vidět, že to funguje. Robert Kiyosaki totiž právě zbohatl na investování do nemovitostí a psaní knih a to mu dnes dělá několikanásobně vyšší pasivní příjem než jsou jeho výdaje.

Jak velký pasivní příjem mohu mít?

V tomto nejsou žádné hranice, tedy neomezený.

Záleží jen na Vašich vynaložených prostředcích, umu, možná štěstí a hlavně ČASU.

Nepřestávat se vzdělávat. Neustále sledovat nové trendy a možnosti.

Být opatrní a hlavně trpěliví, milionářem se nestanete přes noc.

Kdy mohu začít budovat svůj pasivní příjem?

Prakticky ihned. Čím dříve, tím lépe.

Pokud začnete ve dvaceti, máte dobré předpoklady k tomu, abyste si své pasivní příjmy vytvořili.

Pokud začnete ve čtyřiceti, váš start je sice již horší, ale lepší začít pozdě než nikdy.

S přibývajícím věkem je nutné si uvědomit, že již musíte vynaložit větší množství prostředků k vytvoření většího pasivního příjmu.

Váš produktivní věk se krátí a času není nazbyt.

Kolik na to potřebuji peněz?

Jak se říká peníze dělají peníze.

Vycházíme-li z průměrné mzdy v ČR cca 35 000 Kč hrubého (počátek roku 2021), tak byste potřebovali zhruba 8,5 milionu.

Částka je čistě hrubý odhad, ale jako ilustrační příklad nám poslouží.

Investice v akciích8 500 000 Kč
Výplata dividend ročně5%
Hrubý měsíční výnos35 417 kč
Čistý měsíční výnos30 104 Kč

Jak lze vidět na tabulce výše, tak pokud bychom volili čistě jen akciové tituly společností, jenž vyplácí dividendy, mohli bychom se dostat na podobná čísla.

Hrubá výplata dividend by byla okolo 425 000 Kč a to už je pořádný balík.

Pro skromného člověka by to mohlo stačit, avšak je nutné si uvědomit, že částka která je dnes nadprůměrná, může být za 10 let třeba podprůměrná.

Sám si pamatuji, že třeba před 15 lety byla průměrná mzda 20 000 Kč hrubého.

Je nutné tedy peníze neustále otáčet a posílat dál do světa, aby pracovaly.

Pochopitelně se můžete dostat i na lepší výnosy. Vaše investiční portfolio bude mít třeba výnosy kolem 6-8 % ročně, pak by potřebná investovaná částka byla menší.